تبلیغات
اموزش خط گرم وشناخت لوازم(تهران)

قطع برق جهت تعمیر شبکه خیانت بصنعت وملت است

عکس

تاریخ:دوشنبه 9 مرداد 1391-04:56 ب.ظ

۲۰۰۸۰۶۱۰۸۸۷   Copy" alt="www.imgplace.com" />


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انواع کار وشناخت لوازم

تاریخ:دوشنبه 9 مرداد 1391-04:09 ب.ظ

انجام کار بروی شبکه های برقداریاهمان خطگرم به دوصورت انجام میشود روش اول که فرمان ازراه دورمیباشد وروش دوم که فرمان ازنزدیک نامیده میشود.

دراینجا درمورد روش اول صحبتی گفته نمیشود بدلیل اینکه این روش بعلت زمان زیاد وکمیت کم امروزه عملا قابل اجرانبوده ومقرون بصرفه نیست بنابراین به معرفی ابزار وانواع عملیات به روش فرمان ازنزدیک میپردازیم

 ابزار ولوازم لازم:

بالابر عایق

بوم وباکت عایق

انواع کاورعایق

 انواع اچار عایق

دستکش عایق

قیجی سیم بر عایق

وایر گریپ

چرخ عایق یاهویست

هندلاین

اره وقیچی هیدرولیک (جهت شاخه بری)

لباس کلاه وکفش مناسب

درمباحث بعد درمورد عملیات مختلف بر روی شبکه و کاربرد هر یک از لوازم به تفصیل صحبت خواهیم کرد 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعریف

تاریخ:جمعه 30 تیر 1391-06:43 ب.ظ

انجام هرگونه عملیات بر روی شبکهای برقدار فشار متوسط و فشارقوی از دور ونزدیک راکار بروش خط گرم مینامند
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

هدف

تاریخ:جمعه 30 تیر 1391-05:17 ب.ظ
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

هدف از خط گرم

تاریخ:جمعه 30 تیر 1391-05:00 ب.ظ

 امروزه تداوم برقرسانی یکی از مهم ترین مواردی است که مورد توجه شرکت های برق رسانی قرارگرفته است. این امرازآنجااهمیت می یابد که بسیاری از مصرف کنندگان قادر به تحمل خسارات ناشی از قطع برق نمی باشند.

قطع برق در صنعت موجب وقفه درچرخه تولید وافزایش هزینه ها, کاهش درآمد شرکت هاوبعضا واردآمدن آسیب های جدی درصنایع خاص نظیرکوره های القایی ومجتمع های تولیدات شیمیایی وهمچنین بیمارستانهاو.... شده ودرسایربخش هانیزموجب افزایش نارضایتی مشترکین وایجاداختلال درشبکه های ترافیک شهری شده ودریک کلام هرقطعی برق به منزله فرودضربه ای جدی برپیکراقتصادمنطقه خواهد بود.صرفنظرازتمام مواردمطرح شده, ازدید شرکت های توزیع وبرق های منطقه ای, قطع برق به معنای خسارت ناشی ازانرژی توزیع نشده می باشد.تمامی این مواردبرلزوم کاهش قطعی های شبکه برق رسانی تاکیددارندکه این خودازدوطریق قابل اجرامی باشد :

· كاهش قطعی های نا خواسته ازطریق افزایش پایداری وقابلیت اطمینان شبکه

· كاهش قطعی های خواسته ازطریق کارباخطوط برقدار

که آیتم دوم منجربه پیدایش تکنولوژی عملیات برروی خط گرم شده است.

درسال های اخیرباتوجه به رشدروزافزون مصرف ونیزافزایش آگاهی های عمومی وبالا رفتن توقعات بجای مصرف کنندگان , به کارگیری اکیپ های خط گرم مورد توجه مسئولین وزارت نیروونیزمدیران ارشدشرکت های توزیع قرارگرفته است; که نتیجه این علاقمندی دراستان راه اندازی چهار گروه خط گرم درتوزیع نواحی بوده است                                                              کا هش حوادث

عمده ترین مساله ای كه در كار به روش خط گرم مدنظر می باشد كاهش خاموشی هاست . زیرا در روش های معمول برای انجام هر گونه عملیاتی برروی شبكه های برق نیاز به قطع برق ودر نتیجه بی برق شدن تمامی مصرف كنندگان می باشد ولی در خط گرم بدون اعمال هرگونه خاموشی تعمیرات وعملیات مورد نیاز برروی شبكه انجام می پذیرد .ازقبیل شاخه بری پاكسازی شبكه- نصب وجابجایی ترانسفورماتورها- برق داركردن شبكه های جدید و ... .

درزمینه كاهش حوادث نیز با توجه به آماربالای حوادث برای مجریان شبکه های سرد وآماربسیارپایین بروزحوادث برای افراداجرایی کارباخط گرم که درطی چندین سال کار حتی به عددانگشتان دست نیز نمی رسدبه روشنی مشخص است کارباخط گرم از ایمنی بسیاربالایی برخورداراست

کار با خط گرم علاوه برموارد فوق موجب کاهش ترافیک بی سیم وکاهش تعدادکلیدزنی ها ودرنتیجه جلوگیری ازاستهلاک سریع سکسیونرها ودژنکتورهاو همچنین جلوگیری ازوارد آمدن ضربه به ترانس های توزیع ومصرف کنندگان میگردد.

درپایان امیدبرآن است این حرکت افق های تازه ای رابرروی صنعت برق این استان گشوده وموجب افزایش رضایت مشترکین وتامین سلامت پرسنل ورشد روزافزون کیفیت خدمات شرکت توزیع نواحی استان تهران گردد.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مزایا

تاریخ:پنجشنبه 29 تیر 1391-06:29 ب.ظ

مزایای خط گرم

داشتن شبکه ایده آل بدون تلفات و خاموشی غیر ممکن است ، پس باید در راستای کاهش آنها گام برداریم. ضمن سعی در کاهش تلفات ، كاملاً مشخص است كه بایستی انرژی توزیع نشده را کاهش داد.

یکی از راه های مهم کاهش انــرژی توزیع نشــده ، انجام عملیات اصلاحی بر روی شبکه های برقدار توسط اکیپ های خط گرم خواهد بود که منافعی مانند موارد زیر را عاید ما می سازد:

• کاهش تلفات در اثر اصلاح شبکه

• کاهش تعداد خاموشی

• کاهش زمان خاموشی

• فروش انرژی بیشتر

• کمک به اقتصاد و تولیدات صنایع

• رضایت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی

• جلوگیری از فرسودگی تجهیزات که در اثر کلید زنی مکرر بوجود می آید.

• جلوگیری از اشغال تلفن های شرکت جهت پاسخگوئی به مشترکین بی برق

• جلوگیری از درگیر شدن بی سیم ، خودروها و مأمورین مانور

• پیشگیری از حادثه قبل از وقوع آن به دلیل رفع معایب شبکه

• امکان نصب تجهیزات جدید و برداشت تجهیزات معیوب شبکه بدون اعمال خاموشی

• داشتن کارائی بالاتر همراه با ایمنی بیشتر

با عنایت به موارد مطروحه لزوم فراگیری روشهای جدید ، انجام تعمیرات ، شاخه زنی و شستشوی شبكه های برق به روش خط گرم بر كسی پوشیده نخواهد بود.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شاخه بری

تاریخ:دوشنبه 12 تیر 1391-02:47 ب.ظ

1twepmw0ztloy7s74p6v.jpg" alt="www.imgplace.com" />
ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعویض ارتباط معیوب

تاریخ:یکشنبه 11 تیر 1391-04:53 ب.ظ

http://" alt="www.imgplpwe4b70ixdkkbdkj86x4.jpgace.com" /> httpwez0tpij3vtb9hqnynz.jpg://" alt=com" />"www.imgpla


جهت تعویض ارتباط های معیوب  بعداز اماده شدن اکیپ واستقرار در مکان مناسب لاین من با تجهیزات ایمنی کال  محل مناسبی را برای استقرار انتخاب کرده و تا حد امکان اطراف کار را ایزوله وکاورمینماید سپس ارتباط موقت مناسب وعایق راروی شبکه بسته وارتباط معیوب را باز کرده به پایین هدایت میکند تا ارتباط جدید را به همان اندازه اماده کنند بعد از بستن ارتباط جدید  ارتباط موقت راباز کرده وکاورها راازروی خط برداشته وبپایین میایدداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logo